A
logo SOSW Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im.Waldemara Kikolskiego w Białymstoku

Rozpoczęcie nowego roku szkolnego

Inforumujemy, że uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 odbędzie się dnia 04 września 2017r o godz. 1000ogloszenia