A
logo SOSW Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im.Waldemara Kikolskiego w Białymstoku

Rada Pedagogiczna

Zebranie Rady Pedagogicznej planowane jest na dzień 1 września (piątek) 2017r. o godz. 11.00ogloszenia