A
logo SOSW Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im.Waldemara Kikolskiego w Białymstoku

Opieka stomatologiczna

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Waldemara Kikolskiego w Białymstoku ul. Antoniuk Fabryczny 40 na podstawie art. 12 ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 roku o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz. U. 2019.1078) informuje, iż w przypadku świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży została wybrana oferta p. Zofii Kosteckiej- Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gabinet Stomatologiczny .

Świadczenia ogólnostomatologiczne będzie realizowane w gabinecie stomatologicznym, zlokalizowanym: Białystok, ul. Koszykowa 7

w dniach:

Poniedziałek 14.00-19.00
Wtorek    14.00-19.00
Środa    08.00-14.00
Czwartek   14.00-19.00
Piątek    08.00-14.00ogloszenia