A
logo SOSW Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im.Waldemara Kikolskiego w Białymstoku

Ogłoszenie dla stomatologów - zaproszenie do składania ofert

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Waldemara Kikolskiego w Białymstoku ul. Antoniuk Fabryczny 40 na podstawie art. 12 ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 roku o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz. U. 2019.1078) zaprasza podmioty lecznicze udzielające świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży finansowanych ze środków publicznych do złożenia oferty na objęcie opieką stomatologiczną dzieci i młodzieży : Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Waldemara Kikolskiego w Białymstoku (około 130 uczniów )

Szczegóły można znaleźć tutaj (dokument pdf).ogloszenia