A
logo SOSW Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im.Waldemara Kikolskiego w Białymstoku

INFORMACJA – Punkt konsultacyjny OKROZespół koordynacyjny OKRO informuje, że wychodząc naprzeciw oczekiwaniom został uruchamiamy punkt konsultacyjny.W punkcie udzielane będą informacje dotyczące:

 • problemów rozwojowych dziecka,

 • wskazywania właściwych dla dziecka i jego rodziny form kompleksowej, specjalistycznej pomocy, w szczególności diagnostycznej, rehabilitacyjnej, terapeutycznej, fizjoterapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej,

 • wskazywania jednostek udzielających specjalistycznej pomocy dzieciom,

 • pomocy oferowanej przez system edukacji,

 • orzecznictwa o niepełnosprawności,

 • organizacji pozarządowych działających na rzecz dzieci
  z niepełnosprawnością i ich rodziców,

 • świadczeń finansowych przysługujących osobom niepełnosprawnym i ich opiekunom,

 • wsparcia oferowanego w ramach pomocy społecznej,

 • dofinansowań ze środków PFRON (turnusy rehabilitacyjne, zakup sprzętu rehabilitacyjnego, likwidacja barier architektonicznych, itp.)

 • zasad funkcjonowania OKRO

Godziny pracy punktu konsultacyjnego:

poniedziałek 14.00 - 15.00

wtorek 12.00 – 14.00

piątek 14.00-15.00, 16.00-17.00

Konsultacje odbywają się w siedzibie OKRO ul. Antoniuk Fabryczny 40,

pokój 307 /III piętro/ogloszenia