A
logo SOSW Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im.Waldemara Kikolskiego w Białymstoku

Informacja o podpisaniu umów na usługi: logopedyczne, pedagogiczne, psychologiczne, fizjoterapii lub rehabilitacji oraz terapii integracji sensorycznej.

Białystok dnia,17.04.2019 r.

Specjalny Ośrodek Szkolno –Wychowawczy

im. Waldemara Kikolskiego

w Białymstoku

ul. Antoniku Fabryczny 40

15-741 Białystok.
INFORMACJA O ZAWARCIU UMOWY


W wyniku zakończenia prowadzonego w trybie art. 138o, o wartości mniejszej niż kwota określona w rozdziale VI art. 138g ust. 1 pkt. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) – tekst jednolity postępowania na Świadczenie usług Logopedycznych Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Waldemara Kikolskiego w Białymstoku informuje o zawarciu w ramach konsorcjum w przedmiotowym postępowaniu następujących umów:


Umowa zlecenia nr:

 1. 50 /SOSW/2019 Gabinetem Logopedyczno-Pedagogicznym Magdalena Baczewska, Ruś 28, 18-430 Wizna;

 2. 51/SOSW/2019 Iwoną Korżyńską-Czerech, ul. Wiązowa 13, 15-822 Białystok;

 3. 52/SOSW/2019 LOGiS Anna Gawryluk ul. Rubinowicza 53, 15-124 Białystok;

 4. 53/SOSW/2019 Piotrem Gierasimiuk, ul. Reja 3A/39, 17-200 Hajnówka;

 5. 54/SOSW/2019 Izabelą Grześ, ul. Baranowicka 125, 15-517 Białystok;

 6. 56/SOSW/2019 Elżbietą Kowalewską, ul. Bitwy Białostockiej 27/9 ,15-102 Białystok

 7. 57/SOSW/2019 Tomaszem Kozakiewiczem, ul. Osiedlowa 13, 16-030 Karakule;

 8. 58/SOSW/2019 Elżbietą Kozioł , ul. Jesiennych Liści 43, 16-070 Porosły;

 9. 59/SOSW/2019 Eweliną Kozłowska, ul. Gajowa 77/10, Białystok;

 10. 60/SOSW/2019 Ewą Kropiwnicką, ul. Stołeczna 15a/3 15-879 Białystok;

 11. 61/SOSW/2019 Bogumiłą Łapińską ul. Piaskowa 2b/8 18-100 Łapy ;

 12. 62 /SOSW/2019 Erletą Misiukiewicz , ul. Mokra 8 15-635 Klepacze;

 13. 63/SOSW/2019 Barbarą Bożeną Radłowską ul. Pileckiego 3m 66, 15-687 Białystok;

 14. 64/SOSW/2019 Elżbietą Wojtkielewicz, ul. Piłsudskiego 11, 19-120 Knyszyn;

 15. 65/SOSW/2019 Krystyną Zadykowicz, Pasynki 2a , 16-060 Zabłudów;

 16. 66/SOSW/2019 Jolantą Zakrzewską, ul. Zachodnia 2g/27, 15-345 Białystok;

 17. 67/SOSW/2019 Fizjoterapia i Neurologopedia Anna Zalewska ul. Stanisława Szewko 7, 15-684 Białystok;


Umowy zostały zawarte 05.04.2019 r.


Białystok dnia, 17.04.2019 r.

Specjalny Ośrodek Szkolno –Wychowawczy

im. Waldemara Kikolskiego

w Białymstoku

ul. Antoniku Fabryczny 40

15-741 Białystok.
INFORMACJA O ZAWARCIU UMOWY


W wyniku zakończenia prowadzonego w trybie art. 138o, o wartości mniejszej niż kwota określona w rozdziale VI art. 138g ust. 1 pkt. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) – tekst jednolity postępowania na Świadczenie usług pedagogicznych Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Waldemara Kikolskiego w Białymstoku informuje o zawarciu w ramach konsorcjum w przedmiotowym postępowaniu następujących umów:

Umowy zlecenia z:


 1. 33/SOSW/2019 Marią Jolantą Baluk, ul. Kardynał a Wyszyńskiego 6/26 16 - 001 Kleosin;

 2. 1 /SOSW/2019 Elżbietą Bukowską-Bałakier ul. Harcerska 1/4, 15-347 Białystok;

 3. 34/SOSW/2019 Katarzyną Dmuchowską, ul. Radzymińska 22/7 15 - 863 Białystok;

 4. 39/SOSW/2019 Ewą Tawrel, ul. Duboisa 15/32 15 - 349 Białystok;

 5. 2/SOSW/2019 Kazimierzem Hryniem ul. Rynek 14, 19-122 Jasionówka;

 6. 30/SOSW/2019 Joanną Pliska ul. Wiatrakowa 4/1 m.8, 15-827 Białystok;

 7. 15/SOSW/2018 Dorotą Aldoną Kosior – Maletą ul. Wąska 15a/19, 15- 481 Białystok;

 8. 41/SOSW/2019 Agnieszką Kozłowską, ul. Supraska 21/2, 16-010 Nowodworce;

 9. 32/SOSW/2019 Elżbietą Kozłowska, ul. Czeska 14, 15 – 625 Białystok;

 10. 32/SOSW/2019 Elżbietą Kozłowska, ul. Czeska 14, 15 – 625 Białystok;

 11. 39/SOSW/2019 Małgorzatą Kozłowską, ul. Szeroka 32, 15-760 Białystok;

 12. 16 /SOSW/2019 Barbarą Maliszewską ul. Chrobrego 18/73, 15-057 Białystok;

 13. 36/SOSW/2019 Martą Molendą-Miernik, ul. Batalionów Chłopskich 16/7, 15-661 Białystok;

 14. 36/SOSW/2019 Anną Minkiewicz ul. Gajowa 30 m 4, 15-794 Białystok (zawarta 09.04.2019 r.);

 15. 31/SOSW/2019 Beatą Moniuszko, Krzywa 8, 19 – 122 Jasionówka;

 16. 30/SOSW/2019 Joanną Pliska ul. Wiatrakowa 4/1 m.8, 15-827 Białystok;

 17. 3/SOSW/2019 Joanną Szczepańską-Łopuch ul. KEN 5a/36, 15-687 Białystok;

 18. 17/SOSW/2019 Agnieszką Baluk ul. Al. 1000-lecia PP 54/21, 15-111 Białystok;

 19. 7/SOSW/2019 Eweliną Chmielewską, ul. Sienkiewicza 9/7, 16-029 Czarna Białostocka;

 20. 18/SOSW/2019 Barbarą Chorębiewską ul. Waszyngtona 22a/51, 15-274 Białystok;

 21. 37/SOSW/2019 Katarzyną Gerwatowską ul. Malmeda 12/52;15-440 Białystok (zawarta 09.04.2019 r.);

 22. 4/SOSW/2019 Agnieszką Gil-Rynkiewicz ul. Skorupska 32/10, 15-048 Białystok;

 23. 19/SOSW/2019 Agnieszką Górska ul. Konopnickiej 5/12, 15-215 Białystok;

 24. 5/SOSW/2019 Gabinetem Terapeutycznym i Izolda Jakubowska ul. Mieszka I 11/206 15-054 Białystok;

 25. 20/SOSW/2019 Małgorzatą Matejczyk Lewickie 33, 16-061 Juchnowiec Kościelny ;

 26. 6/SOSW/2019 Marzanną Karpowicz ul. Żyzna 20/17, 15-161 Białystok;

 27. 21/SOSW/2019 Łukaszem Kasprzyńskim ul. Ks. Pietkuna 1/35, 15-688 Białystok;

 28. 22/SOSW/2019 Anną Minkiewicz ul. Gajowa 30/4, 15-796 Białystok;

 29. 8/SOSW/2019 Agatą Mozolewską ul. Waszyngtona 18/170, 15-276 Białystok;

 30. 23/SOSW/2019 Aleksandrą Nowak ul. Kozłowa 3/11, 15-768 Białystok;

 31. 9/SOSW/201 Joanną Stańko-Papiernik ul. Magnoliowa 10/25, 15-669 Białystok;

 32. 24/SOSW/2019 Krystyną Rapiej, ul. Prowiantowa 19/59 15-707 Białystok;

 33. 10 /SOSW/2019 Pawełem Szerenos ul. 1000-lecia PP 2/25, 15-111 Białystok;

 34. 25/SOSW/2019 Wojciechem Hryniem ul. Rynek 14, 19-122 Jasionówka;

 35. 11/SOSW/2019 Elżbietą Wolską-Białek ul. Brzechwy 9, 15-195 Białystok;

 36. 26/SOSW/2019 Krystyną Wołosz ul. Trawiasta 8/54, 15-161 Białystok;

 37. 12 /SOSW/2019 Grażyna Wysokińską ul. Niedźwiedzia 44 15-531 Białystok;

 38. 35/SOSW/2018 Izabelą Żukowską zamieszkałą w Białymstoku, ul. Gajowa 74 m.29;

 39. 27/SOSW/2019 Katarzyną Gorczycą ul. Zachodnia 36/18a, 15-345 Białystok;

 40. 13/SOSW/2019 Renatą Kulesza ul. Pułku Piechoty 72d/7, 15-181 Białystok;

 41. 28/SOSW/2019 Agnieszką Szczygłą ul. Broniewskiego 6b/21, 15-730 Białystok;

 42. 14/SOSW/2019 Teresą Konopko ul. Al. Piłsudskiego 24/16, 15-446 Białystok;

 43. 29/SOSW/2019 Dianą Grzebieniewską ul. Storczykowa 10/10, 15-664 Białystok;

 44. 40/SOSW/2019 Elżbietą Wolską-Białek, ul. Brzechwy 9, 15-196 Białystok;

 45. 40/SOSW/2019 AUDISONS Gabinet Wspomagania i Rozwoju słuchu Magdalena Zubrzycka-Mieszkowska, ul. Wesoła 11/1, 15-307 Białystok;


Umowy zostały zawarte 05.04.2019 r.


Białystok dnia,17.04.2019 r.

Specjalny Ośrodek Szkolno –Wychowawczy

im. Waldemara Kikolskiego

w Białymstoku

ul. Antoniku Fabryczny 40

15-741 Białystok.
INFORMACJA O ZAWARCIU UMOWY


W wyniku zakończenia prowadzonego w trybie art. 138o, o wartości mniejszej niż kwota określona w rozdziale VI art. 138g ust. 1 pkt. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) – tekst jednolity postępowania na Świadczenie usług psychologiczne Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Waldemara Kikolskiego w Białymstoku informuje o zawarciu w ramach konsorcjum w przedmiotowym postępowaniu następujących umów:

Umowy zlecenia z:


 1. 43/SOSW/2019 Anną Borowik, ul. Kołłątaja 25/70, 15-774 Białystok;

 2. 44/SOSW/2019 Ewą Magdaleną Ćwilich, ul. Radzymińska 10/39,15-863 Białystok;

 3. 45 /SOSW/2019 Anną Lenczewską ul. Św. Wojciecha 12/43, 15- 202 Białystok;

 4. 46/SOSW/2019 Katarzyną Moniką Mańkowską ul. Św. Tuwima 16a, 16-001 Kleosin;

 5. 47/SOSW/2019 Magdaleną Mickiewicz ul. Chrobrego 14/65 , 15- 057 Białystok;

 6. 48 /SOSW/2019 Małgorzatą Pawłowską ul. Leśna 47 16-010 Sochonie;

 7. 49/SOSW/2019 Karoliną Żyłkowską, Krukowszczyzna 21, 16-140 Korycin;


Umowy zostały zawarte 05.04.2019 r.


Białystok dnia, 17.04.2019 r.

Specjalny Ośrodek Szkolno –Wychowawczy

im. Waldemara Kikolskiego

w Białymstoku

ul. Antoniku Fabryczny 40

15-741 Białystok.
INFORMACJA O ZAWARCIU UMOWY


W wyniku zakończenia prowadzonego w trybie art. 138o, o wartości mniejszej niż kwota określona w rozdziale VI art. 138g ust. 1 pkt. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) – tekst jednolity postępowania na Świadczenie usług fizjoterapii lub rehabilitacji Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Waldemara Kikolskiego w Białymstoku informuje o zawarciu w ramach konsorcjum w przedmiotowym postępowaniu następujących umów:


Umowa zlecenia nr:

 1. 81/SOSW/2019 Eweliną Brzezińską ul. Pogodna 11B/74, 15-354 Białystok;

 2. 82/SOSW/2019 Ewliną Dąbrową, Łyski 82 H, 16-070 Łyski;

 3. 83/SOSW/2019 Małgorzatą Doroszkiewicz, ul. Szosa Baranowicka 64, 15-521 Zaścianki;

 4. 84/SOSW/2019 Magdaleną Glińską ul. 42 Pułku Piechoty 72/31, 15-181 Białystok;

 5. 85/SOSW/2019 Małgorzatą Gamaradzką ul. Szkolna 7, 19-122 Jasionówka;

 6. 86/SOSW/2019 Moniką Kuźmą, ul. Upalna 82, 15- 668 Białystok;

 7. 87/SOSW/2019 Barbarą Martyniuk Zaręby Grzymały 4, 18-300 Zambrów;

 8. 88/SOSW/2019 Justyną Olendzką , ul. Kościelna 65A/10, 16-010 Wasilków;

 9. 89/SOSW/2019 Kingą Świerzyńską ul. Wiejska 70/2, 15-352 Białystok;

 10. 90/SOSW/2019 Januszem Wojtkowskim ul. Kołłątaja 9 m18, 15-777 Białystok.


Umowy zostały zawarte 05.04.2019 r.


Białystok dnia,17.04.2019 r.

Specjalny Ośrodek Szkolno –Wychowawczy

im. Waldemara Kikolskiego

w Białymstoku

ul. Antoniku Fabryczny 40

15-741 Białystok.
INFORMACJA O ZAWARCIU UMOWY


W wyniku zakończenia prowadzonego w trybie art. 138o, o wartości mniejszej niż kwota określona w rozdziale VI art. 138g ust. 1 pkt. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) – tekst jednolity postępowania na Świadczenie usług terapii integracji sensorycznej Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Waldemara Kikolskiego w Białymstoku informuje o zawarciu w ramach konsorcjum w przedmiotowym postępowaniu następujących umów:


Umowa zlecenia nr:

 1. 68/SOSW/2019 Pawłem Borusiewiczem, ul. Sportowa 22A, 19-230 Szczuczyn;

 2. 69/SOSW/2019 Jolantą Bursą, ul. Poziomkowa 8, 15-523 Grabówka;

 3. 70/SOSW/2019 Renatą Domanowską, ul. Żeromskiego 10/57, 16-020 Czarna Białostocka;

 4. 72/SOSW/2019 Joanną Hryń, ul. Rynek 14, 19-122 Jasionówka;

 5. 73/SOSW/2019 Anną Kopczuk, ul. Narewska 3/19; 15-0840 Białystok;

 6. 74/SOSW/2019 Moniką Korotkiewicz ul. Pietkiewicza 6B m 17, 15- 698 Białystok;

 7. 75/SOSW/2019 Dorotą Aldoną Kosior –Maletą, ul. Wąska 15A m 19, 15-481 Białystok;

 8. 76/SOSW/2019 Ewą Królikowską, ul. Czarnej Hańczy 57, 15-161 Białystok;

 9. 77/SOSW/2019 Urszulą Makowską, ul. Al.Solidarności 6/37,15-751 Białystok ;

 10. 78/SOSW/2019 Joanną Onufryjuk, ul. Pod Krzywą 13 m2, 15-258 Białystok;

 11. 79/SOSW/2019 Praksja Marta Rutkowska ul. Atłasowa 7 lok 12, 15-680 Białystok;


Umowy zostały zawarte 05.04.2019 r.
ogloszenia