A
logo SOSW Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im.Waldemara Kikolskiego w Białymstoku

Informacja dla Rodziców w sprawie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego.

W związku z licznymi pytaniami Rodziców dotyczącymi wydawania orzeczeń dla uczniów kończących etap edukacyjny, informujemy, że w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej Nr 2 w Białymstoku działają Zespoły Orzekające i jest możliwość uzyskania takiego orzeczenia.

Procedura wygląda następująco:

1.      Rodzic wypełnia zgłoszenie do Poradni – do pobrania  TUTAJ.

2.      Rodzic kompletuje dokumenty:
- wypełnione zaświadczenie od lekarza – druk do pobrania
TUTAJ.
- inne dokumenty potwierdzające niepełnosprawność, aktualnebadania lekarskie, opinie ze szkoły, opinie psychologa,  dwa ostatnie świadectwa ukończenia szkoły.

3.      Rodzic wysyła podpisane i zeskanowane zgłoszenie i wszystkie dokumenty na adres Poradni (za pośrednictwem poczty lub drogą elektroniczną).

Jest możliwość osobistego dostarczenia dokumentów, ale po wcześniejszym umówieniu się pod tel. 85 742 34 34

Adres:

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna Nr 2 w Białymstoku

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3

15-094 Białystok

e-mail: sekretariat@ppp2.eu

 

4.      Pracownicy Poradni rozpatrują dokumenty i wysyłają informację zwrotną (o złożenie wniosku lub uzupełnienie dokumentacji).

 

W razie pytań proszę kontaktować się bezpośrednio z Poradnią PP Nr 2 w Białymstoku,

od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-12:00

tel.: 85 742 34 34 - sekretariat Poradni

 

Link do strony Poradni P-P Nr 2 w Białymstoku

 

http://ppp2.eu/?link:index

 

 

 

 

 

 

 ogloszenia