A
logo SOSW Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im.Waldemara Kikolskiego w Białymstoku

Informacja Dyrektora Ośrodka

DYREKTOR SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO IM. WALDEMARA KIKOLSKIEGO W BIAŁYMSTOKU INFORMUJE, ŻE W DNIACH 16-25 MARCA 2020R. SZKOŁA JEST ZAMKNIĘTA. WSZYSTKIE SPRAWY ZAŁATWIANE SĄ DROGĄ TELEFONICZNĄ tel. 85 654 01 63
LUB E-MAIL SOSW@UM.BIALYSTOK.PLogloszenia