A
logo SOSW Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im.Waldemara Kikolskiego w Białymstoku

Zapraszamy na zapisy do oddziału przedszkolnego

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Waldemara Kikolskiego w Białymstoku ogłasza nabór dzieci do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2018/2019 w wieku 5-6 lat. Wnioski przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego będą wydawane w sekretariacie w godzinach 8.00 - 15.00. Nabór do oddziału przedszkolnego będzie prowadzony do 31.08.2018r. Zasady przyjmowania dzieci, wnioski o przyjęcie dziecka, oświadczenia oraz harmonogram są dostępne na stronie internetowej SOSW http://www.sosw.bialystok.pl/

    SPECJALNY OŚREODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY OFERUJE:

  • AKTYWNE METODY PRACY Z DZIECKIEM
  • MOŻLIWOŚĆ KORZYSTANIA ZE SPECJALISTYCZNYCH PORAD
  • WSPÓLNE SPOTKANIA DZIECI I ICH RODZIN
  • ZAJĘCIA Z PSYCHOLOGIEM, PEDAGOGIEM, LOGOPEDĄ, REHABILITACJĘ, ZAJĘCIA REWALIDACYJNE
  • ZAJĘCIA W RAMACH WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA
  • PRACĘ Z DZIECKIEM W ODDZIALE SPECJALNYM