A
logo SOSW Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im.Waldemara Kikolskiego w Białymstoku

IV SZKOLNY  KONKURS CZYTELNICZY
O NAGRODĘ DYREKTORA SOSW –
,,MĄDRA SOWA SOSW’18”
ROZPOCZĘTY!!!!!!!!!!!!

ZAPAMIĘTAJ !

,,MĄDRA SOWA SOSW’18” to uczennica/uczeń, która/który:

1.Co najmniej 2 lata jest czytelnikiem biblioteki szkolnej.

2.Nigdy nie gubi i nie niszczy książek oddając je w ustalonym

   terminie.

3.Ma założony Dzienniczek Lektur – zeszyt do notowania

   wypożyczanych książek.

4.Jeżeli chce i potrafi w Dzienniczku Lektur SAMODZIELNIE

   zapisuje najciekawsze fragmenty z przeczytanej książki, lub…

5.Jeżeli chce i potrafi w Dzienniczku Lektur SAMODZIELNIE

   wykonuje prostą pracę plastyczną związaną z tematyką

   przeczytanej książki,

6.Jeżeli chce i potrafi podać tytuł i krótko opowiedzieć o treści

   przeczytanej książki, wskazać najciekawszy fragment, nazwać

   postać z ilustracji…

,,MĄDRĄ  SOWĘ SOSW’18” pod koniec maja 2018 r. wytypuje powołana Komisja, której przewodniczyć będzie Dyrektor SOSW

im. W. Kikolskiego w Białymstoku.

Zapraszamy wszystkich do udziału!!!

 konkursy