A
logo SOSW Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im.Waldemara Kikolskiego w Białymstoku

,,MĄDRA  SOWA  SOSW’17”  JUŻ  CZEKA !!!

 

      Priorytet rządowy w tym roku szkolnym to - ,,Upowszechnianie czytelnictwa i rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży”. A w naszym Ośrodku jest realizowany już od wielu lat przez bibliotekę szkolną i wszystkich nauczycieli, ponieważ od dawna podejmujemy różne działania mające na celu upowszechniania kultury czytelniczej. A więc zachęcamy do częstych wizyt w bibliotece.      

      A przy okazji – w czerwcu 2017 r. możecie otrzymać piękną statuetkę - ,,MĄDREJ  SOWY SOSW’17’’ nagrodę Dyrektora SOSW im. W. Kikolskiego w Białymstoku.


 

ZAPAMIĘTAJ !!!!!

,,MĄDRA SOWA SOSW’17” to uczennica/uczeń, która/który:

-co najmniej 2 lata jest czytelnikiem biblioteki szkolnej,

-nigdy nie gubi i nie niszczy książek oddając je w ustalonym terminie,

-ma założony Dzienniczek Lektur – zeszyt do notowania

 wypożyczanych książek,

-jeżeli chce i potrafi w Dzienniczku Lektur SAMODZIELNIE zapisuje

 najciekawszy fragment z przeczytanej książki, lub…

-jeżeli chce i potrafi w Dzienniczku Lektur SAMODZIELNIE wykonuje

 prostą pracę plastyczną związaną z tematyką przeczytanej książki,

-jeżeli chce i potrafi podać tytuł i krótko opowiedzieć o treści 

 przeczytanej książki, wskazać najciekawszy fragment, nazwać 

 ilustrację…

 

,,MĄDRĄ  SOWĘ SOSW’17” pod koniec maja 2017 r. wytypuje powołana Komisja, której przewodniczyć będzie Dyrektor SOSW

im. W. Kikolskiego w Białymstoku.

 

 

A  TO  JUŻ  BYŁO…


Sprawdzanie folderu w poszukiwaniu zdjęć ... OK.

 konkursy