A
logo SOSW Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im.Waldemara Kikolskiego w Białymstoku

I  TY MOŻESZ  ZOSTAĆ ,,MĄDRĄ  SOWĄ  SOSW’16’’ -
NAGRODA  DYREKTORA  SOSW  IM. W.KIKOLSKIEGO W BIAŁYMSTOKU

 

Rok szkolny 2015/2016 rozpoczęty! Zapraszam wszystkich chętnych do biblioteki szkolnej po ciekawą, mądrą książkę, spotkania z przygodą i wiedzą, niezapomniane przeżycia duchowe… A przy okazji – w czerwcu 2016 możecie otrzymać piękną statuetkę - ,,MĄDREJ SOWY SOSW’16’’ nagrodę Dyrektora SOSW im. W. Kikolskiego w Białymstoku.

 

ZAPAMIĘTAJ !!!!!

,,MĄDRA SOWA SOSW’16” to uczennica/uczeń, która/który:

·        co najmniej 2 lata jest czytelnikiem biblioteki szkolnej,

·        nigdy nie gubi i nie niszczy książek oddając je w ustalonym terminie,

·        ma założony Dzienniczek Lektur – zeszyt do notowania wypożyczanych książek,

·        jeżeli chce i potrafi w Dzienniczku Lektur SAMODZIELNIE zapisuje  najciekawszy fragment z przeczytanej książki, lub…

·        jeżeli chce i potrafi w Dzienniczku Lektur SAMODZIELNIE wykonuje  prostą pracę plastyczną związaną z tematyką przeczytanej książki,

·        jeżeli chce i potrafi podać tytuł i krótko opowiedzieć o treści  przeczytanej książki, wskazać najciekawszy fragment, nazwać  ilustrację…

 

,,MĄDRĄ  SOWĘ SOSW’16” pod koniec maja 2016 r. wytypuje powołana Komisja, której przewodniczyć będzie Dyrektor SOSW im. W. Kikolskiego w Białymstoku.

 

Przypominam, że pierwszą statuetkę ,,MĄDREJ SOWY SOSW’15”za rok szkolny 2014/2015otrzymał ucz. Szymon Kowalewski z zespołu  3 A Gu.

 

Serdecznie zapraszam wszystkich do biblioteki szkolnej.konkursy