A
logo SOSW Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im.Waldemara Kikolskiego w Białymstoku

W dniach 24 – 25 listopada 2015 roku w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym
im. Waldemara Kikolskiego w Białymstoku odbył się I Międzyszkolny Konkurs „Poznajemy zawody – kucharz i stolarz”. Do udziału w konkursie zaprosiliśmy wszystkie białostockie gimnazja specjalne oraz integracyjne, w których uczą się uczniowie niepełnosprawni intelektualnie w stopniu lekkim.

Celem konkursu było rozwijanie zainteresowań uczniów, aktywizacja młodzieży do doskonalenia zawodowego, świadomy wybór kierunku dalszego kształcenia w wyniku poszerzenia wiedzy uczniów z zakresu specyfiki zawodu oraz nawiązanie współpracy między szkołami.

Zadaniem uczniów w części teoretycznej było przygotowanie prezentacji multimedialnej
„Mój wymarzony zawód”. Natomiast w części praktycznej uczniowie przygotowywali potrawy (kucharz) oraz wykonywali karmnik (stolarz).

Wyniki I Międzyszkolnego Konkursu „Poznajemy zawody – kucharz i stolarz”:

W zawodzie kucharz:

I miejsce – Anna Krasowska, Monika Mikłasz (32 pkt.) - Zespół Szkół Nr 11 w Białymstoku.

II miejsce – Urszula Czech, Patrycja Dzięgielewska (31,9 pkt.)– Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Waldemara Kikolskiego w Białymstoku.

W zawodzie stolarz:

I miejsce – Mateusz Gęślicki, Wojciech Skutnik (22 pkt.) - Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Waldemara Kikolskiego w Białymstoku.

II miejsce – Wojciech Kozłowski, Robert Masłowski (19 pkt.) - Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Waldemara Kikolskiego w Białymstoku.

 Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy.

 


Sprawdzanie folderu w poszukiwaniu zdjęć ... OK.

 konkursy