A
logo SOSW Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im.Waldemara Kikolskiego w Białymstoku

Zaproszenie do udziału w I Międzyszkolnym Konkursie „Poznajemy zawody …”

 

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Waldemara Kikolskiego w Białymstoku zaprasza uczniów Państwa Szkoły do udziału w I Międzyszkolnym Konkursie „Poznajemy zawody …”

 

Temat – 2015r: zawód: Kucharz, zawód: Stolarz

 

Cel Konkursu:

·        pobudzanie i rozwijanie zainteresowań uczniów zawodem kucharz oraz stolarz,

·        poszerzanie wiedzy uczniów zakresu specyfiki zawodu,

·        rozwijanie umiejętności zawodowych,

·        aktywizacja młodzieży do doskonalenia zawodowego,

·        wzbogacenie procesu dydaktycznego o innowacyjne formy,

·        współzawodnictwo uczniów z różnych szkół,

·        nawiązywanie współpracy między szkołami,

·        promocja szkolnictwa zawodowego.

 

Adresaci konkursu: Uczniowie z lekkim upośledzeniem umysłowym, kształcący się w Publicznym Gimnazjum Specjalnym w Białymstoku oraz Publicznym Gimnazjum Integracyjnym w Białymstoku.

 

Termin Konkursu: 24 listopad 2015r

Termin przyjmowania zgłoszeń: do 23 października 2015r.

 

Załączniki:

 konkursy