A
logo SOSW Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im.Waldemara Kikolskiego w Białymstoku

Konkurs „Pożegnanie lata - ekostrachy”

W dniu 25 września wyjechaliśmy do miejscowości Łaźnie na konkurs „Pożegnanie lata - ekostrachy”. Trzyosobowe grupy wraz z opiekunami z różnych placówek zrobiły kukły z podlegających recyklingowi materiałów. Różnej wielkości, różnobarwne, wykonane różnymi technikami postacie stanowiły ciekawe uzupełnienie szampańskiej zabawy. Dopełnieniem imprezy były konkursy i obiad, przygotowany przez gospodarzy – wychowanków Ośrodka  w Łaźniach.

Uczniowie z GL 


Sprawdzanie folderu w poszukiwaniu zdjęć ... OK.

 konkursy