A
logo SOSW Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im.Waldemara Kikolskiego w Białymstoku
Zajęcie grupowe z wykorzystaniem elementów Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne

Zajęcie grupowe z wykorzystaniem elementów Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne

Zajęcia grupowe z wykorzystaniem elementów Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne prowadzone są od października 2016r., co 2 tygodnie w poniedziałki od 8.00 do 8.45 w Sali Rekreacyjnej SOSW w Białymstoku. Adresatami są rodzice z dziećmi z SOSW.

Zajęcia polegają na ruchu …

Ruch jest jedną z podstawowych potrzeb człowieka. Towarzyszy mu przez całe życie przejawiając się w różnych formach: w zabawie, w aktywnym wypoczynku oraz w codziennej pracy domowej, zawodowej itp. Służy do wyrażania emocji, nawiązywania kontaktów oraz porozumiewania się.

Głównym założeniem Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne jest posługiwanie się ruchem jako narzędziem we wspomaganiu rozwoju psychoruchowego dziecka i w terapii zaburzeń rozwoju. Wyżej wymieniona metoda wywodzi się z naturalnych potrzeb dziecka, zaspokajanych w kontakcie z dorosłymi w trakcie tzw. "baraszkowania". Prostota i naturalność są głównymi walorami metody Weroniki Sherborne i stanowią o jej wartości i powodzeniu.

Dzieci za pomocą ruchu rozwijają świadomość własnego ciała i otaczającej nas przestrzeni, dzielą przestrzeń z innymi osobami oraz nawiązują z bliskimi kontakt.

Celem naszych zajęć jest:

§      rozumienie komunikatów i zainteresowanie komunikacją,

§      uświadomienie sobie własnego ciała i przestrzeni,

§      budowanie poczucia bezpieczeństwa i zaufania do siebie i innych osób ze swojego otoczenia,

§      uczenie się nawiązywania właściwych relacji z rodzicami,

§      umiejętność podporządkowywania się regułom i zasadom w czasie zajęć, a następnie w życiu codziennym,

§      umiejętność kontrolowania swoich ruchów,

§      rozwijanie sprawności motorycznej,

§      wdrażanie do samodzielnego wykonywania zadań ruchowych.

Udział w ćwiczeniach ma na celu stworzyć dziecku okazję do poznania własnego ciała, usprawnienia motoryki, poczucia swojej siły, sprawności i związku z tym możliwości ruchowych. Ponieważ dzięki temu zaczyna mieć ono zaufanie do siebie, zyskuje też poczucie bezpieczeństwa. Podczas ćwiczeń ruchowych dziecko poznaje przestrzeń, w której się znajduje, przestaje ona być dla niego groźna. Czuje się w niej bezpiecznie, staje się bardziej aktywne, przejawia większą inicjatywę, może być twórcze. Ruch jest więc zabawą, która daje przeżycie radości i dzielenia jej z innymi, co jest bardzo ważne w nawiązywaniu kontaktów społecznych.

Każdy człowiek może służyć drugiemu pomocą, wsparciem, jeśli pozwoli sobie na korzystanie ze swoich własnych "pokładów" uczuć, otworzy się naprawdę na drugiego człowieka, będzie po prostu i prawdziwie sobą. To, co najbardziej może pomóc drugiemu człowiekowi, jest w nim. Metoda Sherborne pozwala to dokładnie zobaczyć i „odnaleźć”.

W I semestrze roku szkolnego 2016/2017 w zajęciach uczestniczy troje dzieci z mamami. Każde zajęcia pozwalają nam wszystkim uczyć się siebie nawzajem, wnoszą dużo radości i refleksji.

Prowadzące  zajęcia:

Anna Gawryluk

Renata Domanowska

Bibliografia:

1.      Lucyna Bobkowicz-Lewartowska, Autyzm dziecięcy : zagadnienia diagnozy i terapii, Oficyna Wydawnicza "Impuls", Kraków 2005,

2.      Marta Bogdanowicz, Bożena Kisiel, Maria Przasnyska, Metoda Weroniki Sherborne w terapii i wspomaganiu rozwoju dziecka, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa  1997.Załącznik(i):   
  • MOVIE.mp4  (2.77 MB)

  •  


    Sprawdzanie folderu w poszukiwaniu zdjęć ... OK.

         konferencje