A
logo SOSW Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im.Waldemara Kikolskiego w Białymstoku

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Poczucie bezpieczeństwa należy do podstawowych potrzeb każdego człowieka  i ma decydujący wpływ na funkcjonowanie każdej społeczności. Dlatego ważnym jest tworzenie narzędzi, które pozwolą na rzetelne, czytelne zidentyfikowanie i przedstawienie skali oraz rodzaju zagrożeń, a także instytucji współodpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego.


Komenda Miejska Policji w Białymstoku zachęca Państwa do zapoznania się z nowym narzędziem – Krajową Mapą Zagrożeń Bezpieczeństwa, które w dogodny sposób pozwala społeczeństwu wskazać i przekazać Policji zauważone zagrożenia.


Więcej informacji na stronie http://www.podlaska.policja.gov.pl/pod/mapa-zagrozen-bezpiecze/38069,Mapa-zagrozen-bezpieczenstwa.htmlkonferencje