A
logo SOSW Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im.Waldemara Kikolskiego w Białymstoku

METODYCZNE SPOTKANIA NAUCZYCIELI
W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO- WYCHOWAWCZYM
IM. WALDEMARA KIKOLSKIEGO W BIAŁYMSTOKU

W ramach WDN w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Waldemara Kikolskiego w Białymstoku przy wsparciu Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego w Białymstoku już od czterech lat organizowane są cykliczne konferencje metodyczne pt. „Oddziaływania terapeutyczne w pracy z uczniami z niepełnosprawnością”. Stałym elementem konferencji są zajęcia otwarte prowadzone przez nauczycieli Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego. Prezentowane są tu metody pracy, ciekawe zajęcia z uczniami o różnym stopniu niepełnosprawności intelektualnej. Konferencje te są okazją do spotkań nauczycieli i specjalistów ze szkół specjalnych, integracyjnych i ogólnodostępnych a także rodziców. Nauczyciele Specjalnego Ośrodka dzielą się swoim doświadczeniem, ciekawymi propozycjami zajęć, metodami wypracowanymi przez wiele lat z nauczycielami ze szkół nie tylko specjalnych ale także ogólnodostępnych i integracyjnych.

17 listopada 2016r w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Białymstoku odbyła się IX konferencja metodyczna z cyklu „Oddziaływania terapeutyczne w pracy z uczniami z niepełnosprawnością”.  Tematem przewodnim tej konferencji była stymulacja polisensoryczna, czyli metody wielozmysłowego poznawania świata. Zajęcia otwarte pt.: „W krainie zmysłów- Wyławiamy skarb piratów” przeprowadziły panie Anna Minkiewicz i Krystyna Rapiej, które od roku prowadzą cykl zajęć z dziećmi pod tytułem „W Krainie Zmysłów”. Są to zajęcia skierowane do młodszych dzieci szkoły podstawowej lub dzieci w wieku przedszkolnym.

Tym razem dzieci poprzez zabawę poznawały zmysł dotyku, doświadczały dłońmi różnych faktur, przedmiotów, uczyły się do czego służą ręce, jak odczuwają, co jest dla nich dobre, przyjemne a co biorą niechętnie do ręki. Dzieci z dużym zainteresowaniem podejmowały wyzwania i aktywności zaproponowane przez nauczycielki: rozpoznawanie różnych faktur, poszukiwanie skarbu w kaszy mannej, pudle pełnym papieru, skrzyni skarbów, łowiąc wędkami. Były to bardzo inspirujące zajęcia, pobudzające poznawczo, rozwijające wyobraźnię i stymulujące zmysły.

Na następną - X konferencję, która odbędzie się na wiosnę 2017 zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane poszerzaniem wiedzy na temat metod pracy z uczniami niepełnosprawnymi, otwarte na dzielenie się własnymi pomysłami i doświadczeniem.

Dziękujemy osobom zaangażowanym w pomoc przy organizacji konferencji: Renacie Domanowskiej, Kazimierzowi Hryń.

 

Organizatorzy:

 mgr Anna Gawryluk

mgr Joanna Hryń


Sprawdzanie folderu w poszukiwaniu zdjęć ... OK.

 konferencje