A
logo SOSW Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im.Waldemara Kikolskiego w Białymstoku

METODYCZNE SPOTKANIA NAUCZYCIELI
W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO- WYCHOWAWCZYM
IM. WALDEMARA KIKOLSKIEGO W BIAŁYMSTOKU

W ramach WDN w naszym Ośrodku przy wsparciu Miejskiego Ośrodka  Doradztwa Metodycznego w Białymstoku już od trzech lat organizowane są cykliczne konferencje metodyczne, podczas których nauczyciele prowadząc zajęcia otwarte prezentują metody pracy, które stosują na co dzień z uczniami o różnym stopniu niepełnosprawności intelektualnej. Konferencje te są okazją do spotkań nauczycieli i terapeutów ze szkół specjalnych, integracyjnych i ogólnodostępnych a także rodziców.

W dniu 5 listopada 2015r w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Białymstoku odbyła się VII konferencja metodyczna z cyklu „Oddziaływania terapeutyczne w pracy z uczniami z głębszą niepełnosprawnością”. W programie konferencji znalazły się znane już i stosowane metody pracy, jak i nowe pomysły na naukę i terapię dzieci z różnymi zaburzeniami w rozwoju. Wszystkie te metody są wykorzystywane w naszym Ośrodku w codziennej pracy edukacyjno-terapeutycznej.

Pani Magdalena Chodorowska zaprezentowała terapię z udziałem kota -„Felinoterapię” na przykładzie zajęć w grupie dzieci ze sprzężoną niepełnosprawnością (autyzm i niepełnosprawność intelektualna). Mogliśmy zobaczyć jak obecność kota w grupie dzieci wpływa na ich nastrój, motywację, rozwija empatię. Poznaliśmy zasady kontaktu z kotem i propozycje zabaw z jego udziałem. Pani Joanna Jasiuk przybliżyła terapię metodą Alfreda Tomatisa – omówiła etapy diagnozy i terapii. Pani Urszula Makowska zaprezentowała pedagogikę Marii Montessori w edukacji uczniów z niepełnosprawnością intelektualną. Stałym elementem naszych konferencji metodycznych są zajęcia otwarte prowadzone przez nauczycieli naszego Ośrodka. Tym razem panie: Renata Domanowska i Joanna Jasiuk wspólnie z uczniami przeprowadziły na sali gimnastycznej bardzo interesującą grę planszową, dzięki której uczestnicy konferencji mogli zobaczyć jak można zmotywować uczniów do zdobywania wiedzy i w ciekawy sposób rozwijać ich sprawności i umiejętności.

Na następną konferencję, która odbędzie się 12 maja 2016r zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane poszerzaniem wiedzy na temat metod pracy z uczniami niepełnosprawnymi, otwarte na dzielenie się własnymi pomysłami i doświadczeniem.

Dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w pomoc przy organizacji konferencji.

Organizatorzy:

 mgr Anna Gawryluk

mgr Joanna HryńZałącznik(i):   

 


Sprawdzanie folderu w poszukiwaniu zdjęć ... OK.

 konferencje