A
logo SOSW Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im.Waldemara Kikolskiego w Białymstoku

METODYCZNE SPOTKANIA NAUCZYCIELI
W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO- WYCHOWAWCZYM
IM. WALDEMARA KIKOLSKIEGO W BIAŁYMSTOKU

Dnia 8 maja 2015r  po raz szósty w naszym Ośrodku odbyła się konferencja metodyczna zorganizowana we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Doradztwa Metodycznego w Białymstoku pt. Oddziaływania terapeutyczne w pracy z uczniami z głębszą niepełnosprawnością.  W ramach konferencji odbyły się zajęcia otwarte prowadzone przez naszych nauczycieli, którzy zaprezentowali swój warsztat pracy, jak również przedstawione zostały dwie metody pracy z dziećmi niepełnosprawnymi wykorzystywane w naszym ośrodku. Pani Joanna Szczepańska –Łopuch i Joanna Stachurska poprowadziły  bardzo ciekawe zajęcia w grupie rewalidacyjno- wychowawczej pt. „Muzyczna łąka – rytmy i dźwięki” a następnie pani Anna Gawryluk omówiła dwie metody stymulujące rozwój psychomotoryczny – Ergoterapię-terapię ręki i Kinezjologię Edukacyjną, której elementy wykorzystywane są w pracy z uczniami z niepełnosprawnością.

Na następną konferencję, która odbędzie się jesienią 2015r zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane poszerzaniem wiedzy na temat metod pracy z uczniami niepełnosprawnymi, otwarte na dzielenie się własnymi pomysłami i doświadczeniem.

Dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w pomoc przy organizacji konferencji: Kindze Wiśniowskiej, Agnieszce Makiewicz, Krystynie Wołosz, Renacie Domanowskiej, Kazimierzowi Hryń, Jarkowi Purcie.

 

Organizatorzy:

 mgr Anna Gawryluk

mgr Joanna Hryń

 Załącznik(i):   
  • Scenariusz zaj�� muzyczno -.pdf  (313.73 KB)
  • ergoterapia.pdf  (472.91 KB)
  • kinezjoogia.pdf  (274.02 KB)

  •  


    Sprawdzanie folderu w poszukiwaniu zdjęć ... OK.

         konferencje