A
logo SOSW Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im.Waldemara Kikolskiego w Białymstoku

Konferencja pt. „Rozmawiajmy AAC – Obchody Międzynarodowego Miesiąca Alternatywnych i Wspomagających Metod Porozumiewania się (AAC)”

Już po raz drugi w Białymstoku, a na całym świecie po raz siódmy, październik jest obchodzony jako Międzynarodowy Miesiąc Alternatywnych i Wspomagających sposobów porozumiewania się (AAC). To czas upowszechniania wiedzy oraz doświadczeń związanych z alternatywnymi i wspomagającymi metodami porozumiewania się. Dzięki tym metodom i nowoczesnej technologii, osoby z poważnymi zaburzeniami mowy (słyszący i rozumiejący mowę) mają szansę na rozwój, aktywność, edukację i większą niezależność.

Wpisując się w idee obchodów Międzynarodowego Miesiąca Alternatywnych i Wspomagających sposobów porozumiewania się, Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy im. Waldemara Kikolskiego i Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku zorganizowały po raz drugi Konferencję poświęconą tej tematyce pt. „Rozmawiajmy AAC – Obchody Międzynarodowego Miesiąca Alternatywnych i Wspomagających Metod Porozumiewania się – Białystok 2013”.  Celem konferencji było rozpropagowanie wiedzy na temat alternatywnych i wspomagających metod porozumiewania oraz uwrażliwienie na problemy osób z trudnościami w porozumiewaniu się. Zaprezentowane zostały przykłady różnych sposobów wykorzystania AAC min. w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Białymstoku, w Niepublicznym Terapeutycznym Punkcie Przedszkolnym „U Tygryska” oraz model pracy z osobami niemówiącymi w Ośrodku Szkolno- Terapeutyczno- Opiekuńczym dla Dzieci i Młodzieży z Cechami Autyzmu. Pani Magdalena Truszkowska z Centrum Wsparcia Studentów i Doktorantów Niepełnosprawnych Uniwersytetu w Białymstoku przedstawiła sylwetkę studenta, który mimo ograniczeń w komunikowaniu się realizuje swoje marzenia i studiuje, chociaż nie jest to łatwe. Na przykładzie Zespołu Szkół Specjalnych Nr 109 w Warszawie uczestnicy konferencji mogli również przekonać się, że możliwe jest włączanie dzieci niemówiących do działań w grupie rówieśniczej i wyzwalanie ich aktywności w codziennych sytuacjach. Podczas konferencji zostały też zaprezentowane urządzenia wysokiej technologii i specjalistyczne oprogramowanie komputerowe  Firmy Harpo z Poznania oraz wystawa pomocy AAC wykorzystywanych w różnych placówkach do pracy z uczniami z trudnościami w porozumiewaniu się.

Świadomość istnienia grupy osób z poważnymi zaburzeniami w porozumiewaniu się,a w Polsce jest ich około 45 tysięcy , oraz wiedza o możliwościach pomagania im, są wciąż znikome. Niestety w społeczeństwie wciąż jeszcze funkcjonują nieprawdziwe przekonania i stereotypy dotyczące osób niemówiących. Owe stereotypy utrudniają diagnozę i podjęcie wczesnej interwencji dającej szansę na wprowadzenie alternatywnych i wspomagających metod porozumiewania się i w miarę normalne życie w przyszłości. Brak własnego głosu, brak wyrażania własnych potrzeb, potęgują niepełnosprawność i przyczyniają się do wykluczenia społecznego.

            W Konferencji uczestniczyło ponad 100 osób z całego województwa podlaskiego. Byli to  nauczyciele, terapeuci, specjaliści (logopedzi, psycholodzy, pedagodzy); osoby niepełnosprawne wykorzystujące alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się, rodzice osób z trudnościami w porozumiewaniu się, zaburzeniami w komunikowaniu się a także pracownicy ośrodków pomocy społecznej i przedstawiciele organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych.

 

W programie konferencji:

Ø   „Od aktywności do komunikacji” – Andrzej Cwaliński –Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy im. Waldemara Kikolskiego w Białymstoku

Ø   Studiować  bez słów- możliwości   edukacyjne i wsparcie osoby niemówiącej w procesie kształcenia” Magdalena Truszkowska- Konsultant ds. Osób Niepełnosprawnych UwB , Centrum Wsparcia Studentów i Doktorantów Niepełnosprawnych UwB

Ø   „Model pracy z wykorzystaniem AAC w Ośrodku Szkolno- Terapeutyczno-Opiekuńczym dla Dzieci i Młodzieży z Cechami Autyzmu w Białymstoku – Agnieszka Danowska, Katarzyna Borowik

Ø   „Technologie wspierające osoby z niepełnosprawnością” – Anna Cygan, Firma Harpo

Ø    Włączanie dziecka niemówiącego do działań w grupie rówieśniczej” –  Jolanta Jaszczuk, Iwona Stępniewicz – Zespół Szkół Specjalnych Nr 109 w Warszawie

Ø   „PECS – teoria i praktyka” – Magdalena Gutowska, Katarzyna Filkiewicz – Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny  „U Tygryska”

 

 

Organizatorzy:

 Anna Gawryluk, Andrzej Cwaliński, Jolanta Dubiec, Marzanna Karpowicz,

Specjalny Ośrodek Szkolno –Wychowawczy im. Waldemara Kikolskiego w Białymstoku

Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku

 Załącznik(i):   
  • Plakat na konferencje AAC 2013 wersja ostatnia AC.pdf  (381.60 KB)

  •  


    Sprawdzanie folderu w poszukiwaniu zdjęć ... OK.

         konferencje