A
logo SOSW Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im.Waldemara Kikolskiego w Białymstoku
„Porozmawiajmy razem – Obchody Międzynarodowego Miesiąca Alternatywnych i Wspomagających Metod Porozumiewania się (AAC)”

 

Konferencja pt. „Porozmawiajmy razem – Obchody Międzynarodowego Miesiąca Alternatywnych i Wspomagających Metod Porozumiewania się (AAC)”

 

W dniu 23 października 2012 r w naszym Ośrodku odbyła się pierwsza w województwie podlaskim konferencja poświęcona alternatywnym i wspomagającym sposobom porozumiewania się. Organizatorami tego wydarzenia był Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy im. Waldemara Kikolskiego w Białymstoku i Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego. W konferencji wzięło udział ponad 70 osób: nauczycieli, terapeutów, specjalistów, pracowników ośrodków pomocy społecznej, przedstawicieli organizacji pozarządowych. Wśród uczestników były także osoby niepełnosprawne, użytkownicy AAC, rodzice dzieci niepełnosprawnych. Celem konferencji było upowszechnienie wiedzy i doświadczeń związanych z alternatywnymi i wspomagającymi metodami porozumiewania się, kształtowanie prospołecznych postaw związanych z rozumieniem i wrażliwością społeczną na problemy osób z trudnościami w porozumiewaniu się, pedagogizacja środowisk działających na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie światowych standardów form i metod pomocy osobom z trudnościami w komunikacji. W trakcie konferencji uczestnicy mogli również zobaczyć urządzenia wysokiej technologii i specjalistyczne oprogramowanie komputerowe wykorzystywane przez użytkowników alternatywnych i wspomagających sposobów porozumiewania się. Zainteresowaniem uczestników cieszyła się wystawa pomocy AAC wykorzystywanych w różnych placówkach do pracy z uczniami z trudnościami w porozumiewaniu się.

Konferencja była jednym z działań promujących ideę alternatywnych i wspomagających sposobów porozumiewania się w ramach obchodów Międzynarodowego Miesiąca Alternatywnych i Wspomagających Metod Porozumiewania się (AAC) organizowanego przez Stowarzyszenie Mówić Bez Słów.

Patronat Honorowy nad Konferencją objął Podlaski Kurator Oświaty, Patronat Merytoryczny – Stowarzyszenie na rzecz Propagowania Wspomagających Sposobów Porozumiewania się „Mówić Bez Słów”, Patronaty Medialne: Polskie Radio Białystok, Kurier Poranny, Gazeta Współczesna.

Gorące podziękowania składamy wszystkim pracownikom naszego ośrodka, którzy pomogli w organizacji konferencji i dbali o jej prawidłowy przebieg. Dzielnie spisali się również nasi uczniowie. Dziękujemy im za pomoc przy rejestracji uczestników, kierowanie ruchem, opiekę nad uczestnikami konferencji, pomoc podczas przerwy kawowej.

Idea propagowania wiedzy na temat komunikacji alternatywnej i wspomagającej będzie kontynuowana poprzez różne działania w przyszłości

.

Organizatorzy:

 Anna Gawryluk, Andrzej Cwaliński, Jolanta Dubiec, Marzanna Karpowicz,Załącznik(i):   
  • Plakat na konferencj� AAC 2012.pdf  (369.51 KB)

  •  


    Sprawdzanie folderu w poszukiwaniu zdjęć ... OK.

         konferencje