A
logo SOSW Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im.Waldemara Kikolskiego w Białymstoku

AKTUALNOŚCI

ten miesiąc

Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

Uroczyste rozpoczęcie Roku Szkolnego 2019/2020 odbędzie się w poniedziałek 2 września o godz. 10:00

poprzedni miesiąc

Rada pedagogiczna 30.08.2019

Rada Pedagogiczna odbędzie się 30 sierpnia 2019 r. (piątek) o godz. 11:00 w stołówce (obecność obowiązkowa !).

poprzedni rok szkolny

Dyżury zespołu koordynującego OKRO

Uprzejmie informujemy, iż dyżury zespołu koordynującego OKRO w okresie przerwy wakacyjnej ulegają zmianie.Szkoła Przysposabiająca do Pracy

Specjalna Szkoła Przysposabiająca do Pracy nr 2, w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Waldemara Kikolskiego w Białymstoku przyjmuje uczniów
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów
z niepełnosprawnościami sprzężonymi.INFORMACJA – Punkt konsultacyjny OKRO

Zespół koordynacyjny OKRO informuje, że wychodząc naprzeciw oczekiwaniom został uruchamiamy punkt konsultacyjny.

Ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie usług terapii integracji sensorycznej

OGŁOSZENIEOgłoszenie o zamówieniu na świadczenie usług psychologicznych

OGŁOSZENIEOgłoszenie o zamówieniu na świadczenie usług pedagogicznych

OGŁOSZENIEOgłoszenie o zamówieniu na świadczenie usług logopedycznych

OGŁOSZENIE   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |   >>
(wszystkie)
 

 
Zebrano z zakładek: ogłoszenia, przetargi, wydarzenia, konkursy, konferencje oraz sport.