A
logo SOSW Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im.Waldemara Kikolskiego w Białymstoku

Ogłoszenia

O Naszym Ośrodku

      Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Waldemara Kikolskiego w Białymstoku zapewnia edukację i wychowanie dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym lub głębokim.

      W placówce przebywają uczniowie z Białegostoku oraz pozostałych obszarów województwa podlaskiego w przedziale wiekowym od 7 do 25 roku życia. Oprócz niepełnosprawności intelektualnej często występuje u nich również szereg innych ograniczeń wynikających, np. z mózgowego porażenia dziecięcego, zespołów genetycznych, braku lub opóźnienia rozwoju mowy, autyzmu, mutyzmu, ADHD, epilepsji czy małogłowia.

  Głównym celem edukacji naszych podopiecznych jest ich wszechstronny rozwój oraz przygotowanie do codziennego życia tak, by byli jak najbardziej zaradni i samodzielni, umieli sterować własnym zachowaniem oraz mogli uczestniczyć w życiu społecznym.

    Prośby i marzenia naszych uczniów - te większe i te malutkie - staramy się sumiennie realizować. Bo wiemy że, m.in. dzięki nam ich życie staje się jakościowo lepsze. Akceptujemy ich ze wszystkimi słabościami, a jednocześnie - wierzymy w możliwość ich rozwoju, dlatego też czynimy wszystko by tak się działo.


W ramach Ośrodka funkcjonują:
  • Szkoła Podstawowa Specjalna;
  • Publiczne Gimnazjum Nr 24;
  • Zespoły rewalidacyjno-wychowawcze;
  • Internat z blokiem żywienia.
Oferujemy:
  • Bogatą bazę dydaktyczną;
  • Atrakcyjne metody i formy pracy;
  • Profesjonalną rehabilitację;
  • Zajęcia sportowe i artystyczne.

 


Projekt „Chcę byś mnie zrozumiał” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.


Programy realizowane w naszym ośrodku:

logo programu "eTwinning"    logo programu "Młodzież w działaniu"    logo porgramu "Erasmus"

 Firma KOBA jest sponsorem nagród w konkursach plastycznych

logo firmy Koba - sponsora nagród w konkursach plastycznych

 Jesteśmy także na Facebooku